The Edmond Sun

Archive

091613 SF-Mem vb 09.jpg

Santa Fe libero Samantha Ethridge serves on Memorial.