The Edmond Sun

Archive

091613 SF-Mem vb 03.jpg

Memorial's Samantha Bradley hits against Santa Fe.